DuurzaamDoor: Inspireren voor circulair leven | integrated approach for circular economy in education and SMEs

DuurzaamDoor: Inspiring Circular Life

In Fryslân province, the Northern Netherlands, and beyond, already various initiatives exist in schools as well as business with regard to the circular economy. However, an integrated approach is missing. For example, circular economy is still no standard aspect of educational programmes, and employees in for example SMEs lack knowledge about circular business models. During the project, the partners inventory the existing initiatives, and propose an integrated approach for the Northern Netherlands. The project focuses mainly on the roles and collaboration between education (primary, secondary and tertiary education) and business (mainly SMEs).

[Nederlands] Duurzaamdoor: Inspireren voor circulair leven

De transitie naar duurzaamheid en de circulaire economie is nodig in alle facetten van de maatschappij, op grote en kleine schaal. Hierbij is maatwerk vereist, omdat verschillende groepen (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid, burgerorganisaties) verschillende interesses en belangen hebben. Dit project richt zich met name op de rol van en samenwerking tussen het onderwijs en het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De projectpartners constateren, ieder vanuit hun eigen vak en activiteiten, dat er diverse initiatieven zijn in het onderwijs en bedrijfsleven met betrekking tot groene, circulaire economie, maar dat een integrale aanpak hiervan ontbreekt. Zo is circulaire economie nog steeds geen standaard onderdeel van het onderwijs waardoor opgeleide werknemers in, bijvoorbeeld, het MKB onvoldoende kennis hebben van circulaire bedrijfsvoering (probleemstelling). De partners willen dat probleem oplossen door circulaire economie in het onderwijs te integreren en het bedrijfsleven, onder andere in de rol van gast- en leerbedrijven, daarbij te betrekken. Hierdoor ontstaat een leerlijn vanuit het onderwijs naar het bedrijfsleven gericht op kennis en vaardigheden ten behoeve van een circulaire bedrijfsvoering (oplossing).

Project details

  • DuurzaamDoor: Inspireren voor circulair leven (Inspiring circular life)
  • Commissioned by: Fryslân province (DuurzaamDoor programme)
  • Duration: 6 months (January - June 2017)

Partners

  • JIN Climate and Sustainability, Groningen (JIN)
  • GOED Gelderblom Ontwikkeling en Duurzaamheid, Heeg (GOED)
  • IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Groningen/Leeuwarden (IVN)
  • Stichting SRF, Haren (SRF)
  • IKcircuLEER, Zwolle (IkC)
  • MVO-Alliantie Noord-Nederland, Assen (MVOA)

Contact person(s)